Våra senaste förfrågningar

  • Stefan bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
  • Stefan bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    Taket lades om för 20 år sedan och behöver göras igen. Pappen behöver helt enkelt bytas ut.
  • Anders bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    Gammalt garagetak måste tas bort och förmodligen behövs även ersätta ett antal reglar. Taket har läckt igenom på flera punkter
  • Fredrik bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    Taket I dag har spåntak med nyare undertak av takboard. Detta ska tas bort och läggas med nytt spåntat undertak och papp. I offerten behöver riktning av tak på takstolar innan undertak ingå. Nya hängrännor utan stupränna endast på ena sidan. Ny plat runt...
  • Magnus bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    Kontroll av takets kondition för att veta vad som behöver åtgärdas. Det vi vet är att det är mycket mossa på ena sidans takpannor och att taket ett tag har saknat en täckplåt mot en vindskiva där det troligen kommer att behöva bytas ut material....
  • Anita och Björn bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    sommarhus i Mölle - gamla Klubbhotellets receptionsbyggnad - Takets västra sida - renovering av underlagstäckning och läkt pga vattenskada. Mindre fuktskada i takregel kan sannolikt åtgärdas utan byte. Återställande av befintliga betongplattor. Åtgärda takbeläggning vid skorsten.
  • Lars bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    Vi är en Bostadsrättsförening i Hofors om fyra hus med taktegel som är trasigt eller inte ligger på plats, behöver ses över och rätas till.
  • Ted bad om offert för Bygg & hantverkare - Takläggning & renovering av tak
    Privatperson önskar kontakt med takläggare i angående taktyp: Betong eller tegelpannor.

Vill du som företagare ta del av våra förfrågningar?

Anmäl ditt intresse här.